Ľudia pre ľudí

Univerzálny darčekový kupón CADHOC

Prostredníctvom kupónu CADHOC môžete

 • zabezpečiť aktívnu a pasívnu regeneráciu Vašich pracovníkov,
 • STIMULOVAŤ Vašich zamestnancov k lepším pracovným výkonom či klientov k opakovaným nákupom...,
 • ODMEŇOVAŤ osobný prínos Vašich zamestnancov, pracovné výsledky, inovatívne riešenia ...,
 • UPEVŇOVAŤ vzťah s Vašimi klientmi...

Prečo využívať kupón CADHOC?

 • prináša slobodu výberu miesta, času a spôsobu použitia pre obdarovaného,
 • nie je darčekom, ktorý ostane ležať na dne skrine ani nevyužitou vstupenkou do plavárne či fitnesscentra – je darčekom, ktorý presne odpovedá na želanie obdarovaného (pretože si ho obdarovaný vyberá sám),
 • rešpektuje individualitu osobnosti a zároveň podporuje kolegialitu,
 • jednoduchá administratíva,
 • široké možnosti využitia.

Nominálna hodnota, potlač a balenie

 • Štandard: 2 €, 5 €, 10 €, 20 €,
 • na požiadanie vyrobíme kupóny v akejkoľvek nominálnej hodnote zaokrúhlené na celé € (napr. 4 €, 8 €, 13 €, 21 € ...),
 • kupóny potlačíme logom, názvom a krátkym textom,
 • kupóny sú balené v knižkách s darčekovým dizajnom,
 • na požiadanie kupóny zabalíme do efektnej darčekovej škatuľky (pre viac info volajte naše Call centrum 02/ 32 55 35 45).

Platnosť kupónov

Aktuálne platné kupóny si pozrite tu. Voľne balené v hodnotách a počtoch zvolených zamestnávateľom sú dodávané priamo do sídla Vašej organizácie na základe faxovej, e-mailovej alebo písomnej objednávky.

Zmluvné zariadenia

Kupóny CADHOC Chèque Déjeuner akceptujú vybrané zmluvné zariadenia na území celej Slovenskej republiky. Zoznam zariadení je k dispozícii každému užívateľovi kupónov CADHOC.
Sieť produktu tvoria prevádzky umožňujúce kultúrne a športové vyžitie (Cadhoc Relax, darčekový kupón), nákup darčekov (len darčekový kupón), cestovanie a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity (v závislosti od druhu aktivity Cadhoc Relax alebo darčekový kupón). Sieť je označená nálepkou s logom CADHOC Chèque Déjeuner.

Na požiadanie klienta sieť rozšírime o konkrétnu prevádzku.

Objednať darčekové kupóny