Ľudia pre ľudí

Jedálny kupón Chèque Déjeuner

Čo je jedálny kupón?

  • je stravovacia poukážka (stravný lístok, gastrolístok) určená najmä na odber hlavného teplého jedla v širokej sieti stravovacích zariadení označených nálepkou s logom CHEQUE DEJEUNER jedálny kupón,
  • rýchlym a efektívnym spôsobom rieši zákonom stanovenú povinnosť zamestnávateľa stravovať svojich zamestnancov a prostredníctvom finančných a daňových výhod prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku,
  • objednať jedálne kupóny Chèque Déjeuner si môžete priamo tu.

Finančné a daňové výhody

Výhody pre zamestnávateľa
Podľa zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z.z. a v súlade s ďalšími právnymi normami má jedálny kupón Chèque Déjeuner pre zamestnávateľa nasledovné finančné a daňové výhody:

  • 55% z nominálnej hodnoty jedálneho kupónu je pre zamestnávateľa daňovo uznateľným nákladom (najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín),
  • optimálna nominálna hodnota jedálneho kupónu je stanovená na 4,00 €,
  • jedálny kupón Chèque Déjeuner nemá charakter platobného prostriedku,
  • jedálny kupón Chèque Déjeuner je oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Okrem finančných a daňových výhod jedálny kupón prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku a k zvyšovaniu životnej úrovne zamestnancov. Jedálne kupóny Chèque Déjeuner prinášajú nové možnosti, oživujú a zlepšujú pracovné vzťahy. Obed v príjemnej spoločnosti prispieva k pokojnému začiatku druhej časti dňa, čo sľubuje úspešnejšiu prácu, jej efektívnejší výsledok a udržanie dobrého zdravotného stavu zamestnancov.

A naviac, zamestnávateľovi stačí len niekoľko minút mesačne na vyriešenie všetkých administratívnych náležitostí týkajúcich sa zabezpečenia stravovania zamestnancov.

Výhody pre zamestnanca
Stravovanie formou jedálnych kupónov najlepšie napĺňa potreby a očakávania všetkých zamestnancov a zároveň umožňuje získať daňové úľavy podľa platnej legislatívy:

  • minimálne 55 % z nominálnej hodnoty jedálneho kupónu hradí zamestnávateľ,
  • príspevok zamestnávateľa na stravovanie vo forme jedálnych kupónov je oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti,
  • v prípade dohody v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov môže zamestnanec dostať jedálne kupóny aj počas dovolenky a ospravedlnenej neprítomnosti v práci (PN, OČR).

Jedálne kupóny Chèque Déjeuner sú akceptované v najrozsiahlejšej sieti prevádzok na území celého Slovenska. Ich používanie predstavuje slobodu pri výbere stravovacej prevádzky, prostredia, času, sortimentu a ceny jedla.

Akákoľvek nominálna hodnota

Jedálne kupóny dodávame v akejkoľvek nominálnej hodnote, čo umožňuje zamestnávateľovi bezprostredne reagovať na legislatívne zmeny, finančnú situáciu či vnútropodnikový vývoj.

Praktické šekové knižky

Kupóny môžu byť viazané v praktických šekových knižkách, alebo dodávané bez väzby (šeková knižka – zamestnávateľ dostáva kupóny zaviazané pre jednotlivých zamestnancov priamo v knižke – čo uľahčuje manipuláciu s kupónmi ako pre zamestnávateľa, tak i pre zamestnanca).

Platnosť kupónov

Aktuálne platné kupóny si pozrite tu.

Dodanie

Jedálne kupóny dodávame na základe faxovej, e-mailovej alebo písomnej objednávky priamo do sídla Vašej spoločnosti.

Rýchla objednávka kupónov Platné kupóny